دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بشقاب نقره

بشقاب نقره

سه عدد بشقاب نقره؛ متعلق به توران (گیسا) میرابوتراب

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ارتفاع: ۴.۵ سانتیمتر؛ قطر: ۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها پانته‌آ سیاهپوش
  • متعلق به مجموعه پانته‌آ سیاهپوش
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16199A51
  •