دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده شیبانی

خانواده شیبانی

ردیف پشت، از راست: مصطفی غفاری، محمد کاظم شیبانی، و ناشناخته؛ ردیف دوم، از راست: پوراندخت شیبانی، شرافت السلطنه (نشسته)، و امیر بانو؛ ردیف جلو: عزیزالله شیبانی (سمت راست) و مهین بانو (سمت چپ)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۰ × ۳۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها حمید رضا رضی
  • متعلق به مجموعه حمید رضا رضی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16198A5
  •