دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نصرت سیاهپوش

نصرت سیاهپوش

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها پزشک نیا
  • متعلق به مجموعه پزشک نیا
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۵ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16197A11
  •