دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالفتح خان

ابوالفتح خان

نوشته روی عکس: مرحوم ابوالفتح خان، دایی مرحوم خازنی و پسر مرحوم قمرالسلطنه؛ نوشته پشت عکس: دایی پدر بهمن؛ پسر مرحوم قمرالسلطنه مادربزرگ مادری بهمن؛ فرد دیگر ناشناخته است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  زیر عکس: Cabinet Portrait

 • ابعاد ۱۰.۵ × ۱۶.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها شرافت‌الدوله خواجه نوری
 • متعلق به مجموعه شرافت‌الدوله خواجه نوری
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
 • شماره سند 16196A22
 •