دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ارتفاع: ۲۳ سانتیمتر، قطر دهانه ظرف: ۱۰ سانتیمتر، قطر پایه: ۸.۵سانتیمتر؛ ارتفاع در ظرف: ۹.۵ ساتنیمتر، قطر در ظرف: ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهین مرات اسفندیاری
  • متعلق به مجموعه شهین مرات اسفندیاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16195A69
  •