دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شهین مرات اسفندیاری

مجموعه‌ای شامل عکس، اشیاء زندگی روزمره شامل لباس، ظروف غذاخوری، شمعدان، و تنگ، و یک نکاح‌نامه

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۲۵ آذر ۱۳۹۵
  • آخرین ویرایش ۲۲ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 16195
  •