دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ارتفاع: ۱۱ سانتیمتر، قطر دهانه ظرف: ۶.۵ سانتیمتر، قطر سرپوش ظرف: ۶ سانتیمتر، قطر بشقاب: ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهین مرات اسفندیاری
  • متعلق به مجموعه شهین مرات اسفندیاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16195A49
  •