دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سه کاسه ای با گلدان

سه کاسه ای با گلدان

سه کاسه متصل به هم با یک گلدان در وسط

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  شکستگی در زلزله بم رخ داده است.

 • ابعاد ارتفاع گلدان: ۲۶.۵، قطر هر کاسه: ۱۶، پهنای کل: ۲۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها فلورا معینیان
 • متعلق به مجموعه فلورا معینیان
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 16194B33
 •