دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه میان سید علیخان و دختر اسحق خان عرب، ۱۲۸۷ ق

بیع نامه میان سید علیخان و دختر اسحق خان عرب، ۱۲۸۷ ق

حاج سید علیخان، پسر حاج عبدالوهابخان، چهل و سه من و نیم زمین مشجر شامل باغ احمد آباد، واقع در قصر حمید از توابع بم، به انضمام موازی سه زمان میاه و مجری المیاه از جمله میاه قنات و نهر قریه شتر که در یوم پنجشنبه شرب میشود در ازای مبلغ دویست و شصت و یک تومان ریال سلطانی ناصرالدین شاهی معروف در عددی ۲۶ نخودی یکهزار دینار به گماشتگان صالحه خانم، دختر اسحق خان عرب، فروخته است و مال‌المصالحه غبن یک‌صد دینار موصوف که عبارت از سه فلوس سیاه بزرگ باشد و یک من و یک چهاریک گندم تبریز تعیین شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ شوال ۱۲۸۷ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۴۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فلورا معینیان
  • متعلق به مجموعه فلورا معینیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16194A99
  •