دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه

نامه

نامه احوال‌پرسی خطاب به خانم جانم، درباره قهر مشهدی محمد

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  شاید این نامه از ابراهیم خان سعدالدوله به همسرش بی بی صاحب سلطان باشد.

 • ابعاد ۱۶ × ۲۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها فلورا معینیان
 • متعلق به مجموعه فلورا معینیان
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 16194A96
 •