دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه ملک، ۱۲۸۵ ق

صلح نامه ملک، ۱۲۸۵ ق

صلح نامه میرزا نصرالله (پسر آقا محمد)، مشهدی محمد خان از جانب خود و به وکالت از همشیره‌اش فاطمه خانم (هردو فرزندان علی محمد خان)، و مشهدی آقا بابا (پسر ملا ابوالحسن) به وکالت از جانب ورثه مرحوم اسماعیل کوکی و نیز وکالت از جانب شهربانو (دختر محمد علی اسمعیل) با نصیر بگ پسر آقا ابوالحسن، گماشته ابراهیم خان سرهنگ، در خصوص سه حبه نیم از رباط و سه حبه نیم از دهنو به مال‌المصالحه یک‌صد دینار نقد و یک چهاریک گندم، که متصالحون مزبورون تمام حقوق و غبن خود را به مبلغ پانزده تومان نقد رایج خزانه به ریال عددی ۲۶ نخودی واگذار کردند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ جمادی‌الثانی ۱۲۸۵ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فلورا معینیان
  • متعلق به مجموعه فلورا معینیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16194A61
  •