دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه بی‌بی فاطمه با ابراهیم خان، ۱۲۹۳ ق

صلح نامه بی‌بی فاطمه با ابراهیم خان، ۱۲۹۳ ق

صلح نامه حاجی بی‌بی فاطمه، دختر علی رضا خان کلانتر، با گماشتگان ابراهیم خان سرتیپ در خصوص هرگونه حق و نصیبی از بابت اراضی ابارق به ازای مبلغ هفده تومان ریال رایج خزانه عامره

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ رجب ۱۲۹۳ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فلورا معینیان
  • متعلق به مجموعه فلورا معینیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16194A49
  •