دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه دختر سعدالدوله با نصرالله، ۱۳۱۰ ق

بیع نامه دختر سعدالدوله با نصرالله، ۱۳۱۰ ق

بیع نامه مشهدی نصرالله، پسر مشهدی محمد مهدی خان، با خانم، دختر سعدالدوله، بر سر زمین و آب نهر ده شتر به ازای مبلغ هشتاد تومان نقد ریال ناصرالدین شاهی عددی و مال‌المصالحه غبن دوازده تومان هشت هزار نقد و یک چارک گندم به وزن تبریز

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ رمضان ۱۳۱۰ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۳۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها فلورا معینیان
  • متعلق به مجموعه فلورا معینیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16194A25
  •