دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه بی‌ بی صاحب جان، ۱۳۰۰ ق

بیع نامه بی‌ بی صاحب جان، ۱۳۰۰ ق

مشهدی نجفقلی، پسر مشهدی غلام رضا، یک میزان آب حافظ آباد و باغ غفارآباد را، که از میرزا حسن خان خریده بود، در ازای مبلغ سی تومان رایج خزانه ریال نقدی ۲۶ نخودی و مال‌المصالحه غبن یک‌صد دینار نقد و یک چهاریک گندم به بی‌بی صاحب جان، دختر اسحاق خان، فروخته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ ذی‌القعده ۱۳۰۰ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فلورا معینیان
  • متعلق به مجموعه فلورا معینیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16194A24
  •