دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حکم فرمان‌ فرما به ابراهیم خان، ۱۲۹۶ ق

حکم فرمان‌ فرما به ابراهیم خان، ۱۲۹۶ ق

حکم فرمان‌ فرما به ابراهیم خان سرتیپ، نایب الحکومه بلوچستان و بلوکات بم و نرماشیر، در خصوص منع خرید و فروش اشخاص رعیت به اسم غلام و کنیز

نمای تفصیلی

  • تاریخ رجب ۱۲۹۶ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۳۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فلورا معینیان
  • متعلق به مجموعه فلورا معینیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16194A18
  •