دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه از جانب ورثه اسمعیل و شهربانو با ابراهیم خان، ۱۲۵۵ ق

بیع نامه از جانب ورثه اسمعیل و شهربانو با ابراهیم خان، ۱۲۵۵ ق

مشهدی آقائی کرمانی، به وکالت از جانب ورثه مرحوم اسمعیل محمد علی اسمعیل و شهربانو (دختر مرحوم محمد علی اسمعیل کوکی)، سهم آن‌ها از مزرعه رباط و دهنو رباط را به ابراهیم خان سرهنگ، پسرعلی خان بمی، در ازای مبلغ هفتاد تومان وپنج هزار دینار ریال ناصرالدین شاهی ۲۶ نخودی فروخته‌است و مال‌الصلح جمیع خیارات در این مبایعه را به ازای سی درم گندم به وزن محل کوک مصالحه کرد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ جمادی‌الاول ۱۲۵۵ ق
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فلورا معینیان
  • متعلق به مجموعه فلورا معینیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16194A110
  •