دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه صاحب سلطان خانم و ابراهیم خان، ۱۲۷۴ ق

نکاح نامه صاحب سلطان خانم و ابراهیم خان، ۱۲۷۴ ق

نکاح نامه صاحب سلطان خانم، دختر اسحق خان عرب، با ابراهیم خان، پسر علیخان، با صداق به مبلغ یک هزار و چهارصد و بیست و پنج تومان رایج خزانه که عبارت از تومان ده ریال عددی بیست و هشت نخودی یک هزار دیناری بوده باشد، یک درب خانه و باغ نو، طلای صیرفی صراف پسند، کنیز و غلام صحیح الاعضاء، مسینه آلات صفار پسند، فرش نمد با غالی (قالی)، مهر السنة، سه دانگ جان آباد، شش دانگ ابراهیم آباد در بم، و سه گوش محمود آباد

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ ربیع‌الثانی ۱۲۷۴ ق
  • ابعاد ۵۲ × ۸۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فلورا معینیان
  • متعلق به مجموعه فلورا معینیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16194A1
  •