دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه محمد عامری به دخترهایش فاطمه و فریده، ۱۳۳۲ ش

نامه محمد عامری به دخترهایش فاطمه و فریده، ۱۳۳۲ ش

شامل احوالپرسی، وضعیت تحصیلی دخترانش، و توقع از فاطمه برای درس خواندن بیشتر و گرفتن تصدیق ششم

نمای تفصیلی

  • آفریننده محمد عامری (پسر قمرالملوک عامری و غلام حسین عامری)
  • تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۳۲ ش
  • ابعاد ۱۶ × ۲۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن کلانتری عامری
  • متعلق به مجموعه یاسمن کلانتری عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ آذر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16193B68
  •