دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تلگرام محمد عامری به آذرمیدخت پزشک نیا، ۱۳۲۴ ش

تلگرام محمد عامری به آذرمیدخت پزشک نیا، ۱۳۲۴ ش

احوالپرسی از همسر و فرزندانش

نمای تفصیلی

  • آفریننده محمد عامری (پسر قمرالملوک عامری و غلام حسین عامری)
  • تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۲۴ ش
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن کلانتری عامری
  • متعلق به مجموعه یاسمن کلانتری عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ آذر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16193B38
  •