دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گذرنامه آذرمیدخت، ۱۳۳۶ ش

گذرنامه آذرمیدخت، ۱۳۳۶ ش

شامل ویزای انگلیس، ایتالیا، عراق، و فرانسه؛ همراه با پروانه خروج آذرمیدخت عامری برای عزیمت به انگلستان، صادره در سال ۱۳۳۹ ش

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ تير ۱۳۳۶ ش
  • ابعاد ۱۰.۵ × ۱۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن کلانتری عامری
  • متعلق به مجموعه یاسمن کلانتری عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ آذر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16193B171
  •