دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه حسین به فاطمه عامری، ۱۳۳۹ ش

نامه حسین به فاطمه عامری، ۱۳۳۹ ش

نامه‌ محبت آمیز حسین [کلانتری]، پسر عمه فاطمه، که از او درخواست فرستادن عکسی از خود دارد؛ همراه با پاکت

نمای تفصیلی

  • آفریننده حسین کلانتری
  • تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۳۹ ش
  • ابعاد ۱۸ × ۳۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن کلانتری عامری
  • متعلق به مجموعه یاسمن کلانتری عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ آذر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16193B150
  •