دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اورانوس کلانتری

اورانوس کلانتری

نوشته زیر عکس: «تقدیم خانم آذر عامری گردید، اورانوس، ۲۰/ ۸ /۲۶»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۲۶ ش
  • ابعاد ۸.۵ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن کلانتری عامری
  • متعلق به مجموعه یاسمن کلانتری عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16193A16
  •