دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نقشه اودلاجان

نقشه اودلاجان

نقشه محله اودلاجان [عودلاجان] تهران، که جای خانه های قدیمی که در این مجموعه آمده اند، در آن مشخص شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ شوال یا ذی‌القعده ۱۴۳۷ ق
  • یادداشت ها

    نقشه از: مینا فاطمی

  • مجموعه ها پروژه اودلاجان خانه های قدیمی
  • تاریخ آپلود ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 16190A6
  •