دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه عبدالنور بر سر میراث مادرش، ۱۳۰۰ ق

صلح نامه عبدالنور بر سر میراث مادرش، ۱۳۰۰ ق

صلح نامه عبدالنور، پسر خواجه عبدالنور، با عمویش، خواجه لطف الله، بر سر ترکه موروثی مادرش فاطمه خانم، دختر خواجه محمد رفیع، از جمله مهر و رخوتات و اشرفی به مال‌المصالحه هشت تومان وجه نقد رایج شیراز قران ناصرالدین شاهی

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۳ × ۳۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجیده قاضی زاده-اوز
  • متعلق به مجموعه مجیده قاضی زاده-اوز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16187A3
  •