دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آویز

آویز

فتحعلیشاهی همراه با مروارید و فیروزه؛ متعلق به سمن بر زرگر نژاد

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد درازای کل: ۶.۵ سانتیمتر؛ قطر: ۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شمس القمر زرگر نژاد-اوز
  • متعلق به مجموعه شمس القمر زرگر نژاد-اوز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16186A42
  •