دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قاشق شربت خوری

قاشق شربت خوری

جنس: فلز

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد درازا: ۳۳.۵ سانتیمتر؛ پهنای دسته: ۹ سانتیمتر؛ عمق قسمت گود: ۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شمس القمر زرگر نژاد-اوز
  • متعلق به مجموعه شمس القمر زرگر نژاد-اوز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16186A4
  •