دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لیوان

لیوان

بند خورده، بخشی از یک دست شش تایی: متعلق به مریم کلاه چی (عروس شمس القمر زرگر نژاد)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۶.۵ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شمس القمر زرگر نژاد-اوز
  • متعلق به مجموعه شمس القمر زرگر نژاد-اوز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16186A3
  •