دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یک جفت گوی تزیین مو

یک جفت گوی تزیین مو

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ارتفاع: ۱۲ سانتیمتر؛ عرض پهن ترین قسمت: سانتیمتر
  • مجموعه ها شمس القمر زرگر نژاد-اوز
  • متعلق به مجموعه شمس القمر زرگر نژاد-اوز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16186A16
  •