دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه بین میرزا جلال الدین و حاج عبدالغفار، ۱۳۳۹ ق

صلح نامه بین میرزا جلال الدین و حاج عبدالغفار، ۱۳۳۹ ق

صلح نامۀ میرزا جلال الدین، پسر حاج محمد ابراهیم شیرازی، با حاج عبدالغفار، برادر ابوینی خود، بر سر یک طغرا سند به مبلغ سی تومان به خط و مهر آقا سید محمد حسن، امام جمعه سروستان، بدهی حاج عبدالغفار، و بر سر شراکت نامچه که آن نیز به خط امام جمعه بوده‌است که مدت وقت شراکت معامله با حاج محمد علی داشتند، و بر سر ارث پدری، کلا به مبلغ مصالحه یک صد دینار وجه نقد رایج‌المعامله مسکوک به سکه ایران و یک مثقال نبات شهری که در مجلس عقد تسلیم میرزا جلال الدین شد. همچنین بی‌بی اختر، همسر جلال الله، هر گونه حق و بهره‌ای را با حاج عبدالغفار به مال‌المصالحه یک صد دینار وجه نقد رایج در معاملات و سه مثقال نبات سفید شهری مصالحه کرد. دهم جمادی الاولی ۱۳۳۹ ق

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ ربیع‌الثانی ۱۳۳۹ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A3
  •