دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یادداشت‌های وکیل

یادداشت‌های وکیل

پیش‌نویس پاسخ‌های وکیل به محکمه استیناف راجع به چهار مورد اعتراض میرزا لطف الله درباره ملکی که موکل به حق تصرف و اجاره کرده است

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A231
  •