دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اختلاف بر سر فروش یک خانه، ۱۳۳۳ ق

اختلاف بر سر فروش یک خانه، ۱۳۳۳ ق

اختلاف ورثه مرحوم علی اکبر با فرزندان مریم سلطان و مشهدی ابوالقاسم (محمد اسمعیل، محمد ابراهیم، خانم ماشاءالله، و خانم ملک) بر سر بیع‌نامه فروش چهار دانگ از شش دانگ یک باب خانه واقع در محل سنگ سیاه به ازای دویست تومان

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۷ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A194
  •