دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: اصلان، یوسف، و پروین ضرابی

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸.۵ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ایران خانم و امیردخت غفاری
  • متعلق به مجموعه ایران خانم و امیردخت غفاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۹ مرداد ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16178A23
  •