دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ملک سلطان خانم

ملک سلطان خانم

ملک سلطان خانم، دختر سلطنت خانم و امام قلی میرزا

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها اصغر محمدزاده
  • متعلق به مجموعه اصغر محمدزاده
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 16174A4
  •