دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خدیجه مشیری و امام قلی میرزا

خدیجه مشیری و امام قلی میرزا

خدیجه خانم مشیری و همسرش، امام قلی میرزا

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • مجموعه ها اصغر محمدزاده
 • متعلق به مجموعه اصغر محمدزاده
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۷ شهريور ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 16174A3
 •