دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سنگ قبر یک زن، ۱۱۹۷ ق

سنگ قبر یک زن، ۱۱۹۷ ق

سنگ قبر عفت پناه [ناخوانا]، دختر بک چچی درویش علی توفی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵۹۳ یا ۵۹۴ ق
  • ابعاد ۱۲ × ۲۴ × ۴۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
  • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15173A84
  •