دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سنگ قبر بگم

سنگ قبر بگم

سنگ قبر بگم، دختر مرحوم نوروز

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۸ × ۲۳ × ۳۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
  • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15173A83
  •