دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سنگ قبر گل نساء، ۱۳۰۴ ق

سنگ قبر گل نساء، ۱۳۰۴ ق

سنگ قبر گل نساء، دختر محمود

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۰۳ یا ۱۳۰۴ ق
  • ابعاد ۲ × ۲۲ × ۳۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
  • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15173A82
  •