دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سنگ قبر نازآفرین، ۱۳۶۶ ق

سنگ قبر نازآفرین، ۱۳۶۶ ق

سنگ قبر نازآفرین، دختر ملا عبدل

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۶۶ یا ۱۳۶۷ ق
  • ابعاد ۵ × ۱۷ × ۲۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
  • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15173A81
  •