دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره نامه آب قنات، ۱۳۶۱ق

اجاره نامه آب قنات، ۱۳۶۱ق

اجاره نامه حاجی محمد علی پور رباط ترکی، فرزند مرحوم علی، از مهری خانم نظاری، دختر مرحوم آقا مهدی خان نظاری سه ده و همسر حاجی خان صادق رباط ترکی، در خصوص تمام سه ساعت مجاری قنات محمد آباد رباط ترک از جمله یک طاق از بیست و هشت طاق آب قنات اراضی تابعه و آنچه در تصرف موجر بوده به مدت سه سال تمام با مال الاجاره معین که در سند ذکر شده است. همچنین مقرر شد که مخارج مجاری قنات با موجر و بقیه خسارات با مستاجر باشد. هم چنین اگر مستاجر از عهده مال الاجاره بر نیاید اجاره فسخ گردد و اگر در اثر حوادث و بلایای طبیعی به محصولات صدمه و خسارت وارد شود بر عهده موجر باشد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ محرم ۱۳۶۱ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
  • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15173A7
  •