دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه

نامه

نویسنده نامه پس از احوال پرسی، اشاره به این موضوع دارد که عباس (پسر حسن قربانعلی) بابت هرزگی به خانه دختر غلام حسین ملا ابراهیم می رود. او پس از خبر دار شدن از این موضوع، آقاجان بیگ را با تعدادی همراه به در خانه دختر می فرستد و چون دختر در را باز نمی کند آنها از بالای دیوار وارد خانه می‌شوند. عباس را که در صندوق مخفی شده بود بیرون می آورند و به خانه نویسنده می برند. او با اشاره به اینکه حامل نامه، مشهدی زین عابدین، خود شاهد این ماجرا بود از گیرنده نامه درخواست تعیین تکلیف میکند. در ادامه او به فرستادن عرض سید علی اکبر و ارسال مبلغ اشاره میکند و از گیرنده نامه درخواست مرحمت در حق سید علی اکبر میکند. او همچنین به پیدا نشدن کیف گیرنده اشاره میکند و در انتها دوباره خواست میکند که تکلیف عباس را معلوم نماید.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۹.۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
  • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15173A6
  •