دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به صنم

نامه به صنم

نویسنده از صنم می خواهد که از بچه ها به ویژه غلامعلی خان مراقبت کند. در ادامه او از زایمان شهربانو خانم و نوزاد پسر خبر میدهد و اینکه حال زائو ناخوش است و فاطمه به کربلا رفته است. نویسنده در انتها از صنم درخواست می کند که جواب نامه را بدهد و از اوضاع و احوالش برایش بنویسد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۷.۵ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
  • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15173A59
  •