دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سه زبان بند و بلاگردان

سه زبان بند و بلاگردان

تصویر اول: زبان بند – محمد حسن فرزند خانم اولداسان [؟] دعا گرفته است برای بستن زبان محسن فرزند فاطمه و حوّا خاتون؛ تصویر دوم: بلاگردان – محمد حسن فرزند خانم اولداسان [؟] دعا گرفته تا از شر طلسم ام کلثوم، فرزند عدالت، در امان باشد. بخشی از متن: «بستم بستم راه دیوان و جنیان و هفتاد و دو ملت از سوی پیش ام کلثوم زائیده عدالت که می آیند بحق < و ما من دابة فی الارض الا علی [الله] رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین> بستم بستم راه دیوان و پریان و جنیان و هفتاد و دو ملت از سوی بالاسر ام کلثوم زائیده عدالت….». < و ما من دابة فی الارض الا علی [الله] رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین> آیه قرآنی است. در اصل الله حذف شده، شاید به این جهت که با آب شسته نشود؛ تصویر سوم: بلاگردان – ناخوانا

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  در طلسم هرگاه نام طالب و مطلوب وارد شود باید نام مادرشان نیز معلوم باشد. احتمالا در موقع گرفتن طلسم دعانویس نام مادر محمد حسن را نمی دانسته و بعدا این نام اضافه شده. نام مادر محسن به نظر می رسد دانسته نبوده و فاطمه و حوّا نوشته شده؛ اولی برای حالتی که مادر سید بوده باشد و دومی در غیر این صورت. طلسم های مثبت معمولا با مشک و گلاب و زعفران نوشته می شد و منفی با زردچوبه و فلفل و نظایر آنها.

 • ابعاد ۶.۵ × ۳۳.۵ سانتیمتر؛ ۷ × ۳۳.۵ سانتیمتر؛ ۷.۵ × ۲۵.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
 • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
 • شماره سند 15173A51
 •