دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقرارنامه فاطمه سلطان خانم، ۱۳۳۷ ق

اقرارنامه فاطمه سلطان خانم، ۱۳۳۷ ق

فاطمه سلطان خانم، دختر حاجی ستار توتونچی، اقرار شرعی کرده که همگی حقوق ارث پدریش معادل یک هزار و پانصد تومان و چهار قران و پانزده شاهی را از وصی آن مرحوم، حاجی شیخ احمد آقا توتونچی، دریافت کرده و دیگر حق مطالبه حبه و دیناری ندارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ ذی‌الحجه ۱۳۳۷ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
  • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15173A49
  •