دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نسخه ای از هزار و یک شب، ۱۳۳۴ ق

نسخه ای از هزار و یک شب، ۱۳۳۴ ق

بنا به دیباچه، این کتاب در دوران محمد شاه به دستور بهمن میرزا، فرزند بزرگ نایب السلطنه عباس میرزا، توسط عبدالطیف طسوجی تبریزی از زبان عربی به فارسی ترجمه شد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۳۴ ق
  • ابعاد ۳.۵ × ۲۰.۵ × ۳۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
  • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15173A48
  •