دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه دعا

نامه دعا

نامه محمد صادق، فرزند قمر، به امام دوازدهم جهت توسل به او برای رفع مشکلاتش. او پس از التماس و ناله های بسیار و قسم دادن امام به پدر، مادر، جد، جده اش، و زینب (خواهر امام حسین)، ابتدا از بابت حل مشکلش در خصوص برادرش و وصول نمودن پولش تشکر کرده و گفته که با پول دریافتی به سفر حج رفته و وظیفه خود را ادا نموده است. سپس او از امام می خواهد که دوباره مانند بار اول کمک نموده و مشکل گشایی نماید و برای زمین وی واقع در نیاوران یک مشتری طالب با قیمت خوب تا آخر اردیبهشت پیدا کند تا بتواند تمام مالیات های دولت را بدهد. او در ادامه درخواست می کند که وسایل ساختن و بنا کردن خانه شخصی اش را نیز فراهم کند زیرا از بابت کرایه نشینی مستاصل شده و از خداوند هم برای او وسعت رزق و روزی بخواهد زیرا مخارج و سطح زندگی افزایش یافته و آبروداری با خرج روز خیلی مشکل شده است. همچنین، او خواسته که اگر بابت گناه و بد رفتاری با فاطمه خانم دارد مجازات می شود در نزد خدا وساطت کرده تا خدا او را ببخشد و خدا به فاطمه خانم عوض خیر بدهد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
  • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15173A35
  •