دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه میان خاور سلطان خانم و حاج محمد، ۱۲۸۶ ق

بیع نامه میان خاور سلطان خانم و حاج محمد، ۱۲۸۶ ق

بیع نامه میان خاور سلطان خانم، دختر سلیمانخان قمشه و همسر آقا محمد رضا، و حاج محمد، پسر مرحوم آقا حسین قمشه، در خصوص فروش تمام موازی پنج حبه و نیم از هفتاد و چهار حبه هفت دانگ مجری المیاه قنات موسوم به مزرعه در قصبه قمشه با جمیع توابع و لواحق ذکر شده در سند با شرط اختیار فسخ از زمان تحریر به مدت یک سال تمام هلالی به مبلغ دویست و پنجاه تومان فضی از قرار نیم ریال ناصرالدین شاهی سیزده نخودی وزن هر عدد یک تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ شعبان ۱۲۸۶ ق
  • ابعاد ۲۲.۵ × ۳۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
  • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15173A29
  •