دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دو نامه

دو نامه

دو نامه، یکی در خصوص رسیدن شانزده عدل مال قتوده [؟] که برای آقا مشهدی افراسیاب مکاری فرستاده شد و اینکه این کالا امروز خیلی رواج دارد و منفعت زیادی عایدش می شود. همچنین، او مبلغ دویست تومان از آقا میرزا محمد شعارباف گرفته و خواسته که پس از مدت ده روز مبلغ مزبور را در آنجا تمام و کمال به مشارالیه بدهند. نامه دیگر از میرزا محمد شامل آرزوی سلامتی، اظهار دلتنگی از دوری و جدایی گیرنده نامه، خبر از سلامتی اهل خانه و متعلقان، عرض سلام به همشیره، آقا دائی، و میرزا بابا، و ابلاغ سلام حسن اقا و والده به گیرنده نامه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۲ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
  • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15173A25
  •