دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه در خصوص بدهی و سهم الارث، ۱۳۱۷ ش

صلح نامه در خصوص بدهی و سهم الارث، ۱۳۱۷ ش

صلح نامه بین میرزا محمد رضا امام صفاری وهمسرش، شمسی تاج خانم، با منتصر اسدی، مادر شمسی تاج خانم، و احمد علی خان، برادر شمسی تاج خانم، بر سر شش دانگ یک باب خانه بیرونی مسکونی سابق مسیو فواد و مقدار سه جریب از مزرعه آباد در قریه کهنه در ازای حق الارث شمسی تاج خانم و طلب میرزا محمد رضا امام صفاری. طلب میرزا محمدرضا امام صفاری از خانم منتصر اسدی طبق یک سند صادره از محضر نمره ۴ گیلان مبلغ دوازده هزارو پانصد ریال است و حق الارث شمسی تاج خانم از خانه ها و حمام و غیره است که در تملک و تصرف مادرش منتصر اسدی و برادرش احمد علی خان است. نوشته روی پاکت: «۶ شوال مبایعه شد قباله یکدانگ خانه ابتیاعی از صبیه مرحمت پناه منتصر الملک متعلقه آقا سید حسن خان است»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۷ ارديبهشت ۱۳۱۷ ش
  • ابعاد پاکت نامه: ۱۴ × ۱۱ سانتیمتر، نامه: ۲۵ × ۱۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
  • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15173A23
  •