دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت حساب مخارج عروسی استاد حسن، ۱۳۳۷ ق

صورت حساب مخارج عروسی استاد حسن، ۱۳۳۷ ق

صورت حساب مخارج عروسی استاد حسن که در مدت پنج ماه، پنج تومان نقدی بابت مواد غذایی و سایر اقلام ضروری زندگی مانند خرید نفت و شمع و چارقد خرج شد. در پشت صفحه نیز اشاره به صورت حساب در اول ذی الحجه ۱۳۳۶ در خصوص بدهی به اشخاص و مخارج متفرقه مانند مخارج کفن و دفن والده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۳۳۷ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
  • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15173A21
  •