دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی ملوک ایلخان

بی بی ملوک ایلخان

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۶.۵ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A62
  •